1.2 Menyoppsett

Som standard har vi bare lagt inn noen få menyvalg. Det er opp til deg om du vil slette eller legge til flere. I vårt standardoppsett er det flere ulike menyposisjoner du kan velge blant:

Toppmeny er den mest vanlige, men bunnmenyen er også hyppig brukt.

Legge til nytt menuvalg

  1. Klikk menyvalget Meny og klikk Legg til.
  2. Skriv inn et valgfritt navn (som vil vises) i feltet Navn.
  3. Velg hvilken meny dettte menypunktet tilhører (Toppmeny).
  4. (valgfritt) Velg en allerede opprettet side du vil lenke til.
  5. (valgfritt) Skriv inn rekkefølgen på dette menyfølget (sorteringsnummer).
  6. Klikk Lagre.


Legg merke til at du også har en Side 2 i dette skjermbildet. Der kan du endre lenken for menypunktet (SEO), legge til undermenyer, legge inn et gratis ikon fra Font Awesome og en del andre mer avanserte ting.

Legge inn ikon på menypunkt

Vi har lagt inn støtte for Font Awesome. Klikk Rediger på menypunktet, velg side 2 og skriv inn for eksempel fas fa-home i feltet merket FA. Du kan velge blant 1500 ikoner derifra. Ønsker du å endre farge, så kan du legge til f.eks. text-danger i tillegg, slik at det blir fas fa-home text-danger (rødt ikon).

Underpunkt på menyen

Klikk Rediger på menypunktet, velg Side 2 og angi hvilket menypunkt denne siden skal være under. Hoved-menypuntet endres nå til en form for nedtrekksliste i stedet for vanlig knapp og ditt nye menypunkt vil vises.