Personvern

Ved innlogging settes informasjonskapsler ved begrenset varighet. Disse brukes kun for å identifisere deg mens du er inne og spores/logges ikke noe videre i våre systemer.

I tillegg brukes infokapsler fra tredjepart, henholdsvis Facebook og Google, for å ha oversikt over hva som er populært og ikke inne på våre nettsider. Tjenesten driftes av Facebook og Google Analytics, som er de mest kjente på området. Du kan lese om Google Analytics sine infokapsler og personvern her: Personvern hos Google. Facebook sin sporingspixel oppdager f.eks. hvor mange som klikker fra en annonse.

Er du ikke enig i våre partneres betingelser og våre betingelser for personvern, så kan infokapsler deaktiveres i alle nettlesere – på stedbasis. Alternativt kan du forlate vårt nettsted.


Databruk

Sidene bruker ikke dataene fra websiden til annet enn statistikk for vår egen del. Disse dataene kobles ikke (fra vår side) opp mot noen andre kilder og distribueres ikke fra oss utover det Facebook og Google gjør. På det aller mest sensitive logges IP-adresse til den besøkendes ISP i loggfiler gjennom standard webserver-programvare av sikkerhetsgrunner, på våre servere og våre brannmurer. Denne informasjonen roteres jevnlig og innen 90 dager.


90-dager

Dette er data som ikke vil selges eller overdras til tredjeperson (altså politimyndiheter/domstol) med mindre det foreligger utleveringsbegjæring eller mistenkelige bruk.Vi samordner eller sammenstiller ikke besøksinformasjon selv – dette gjøres utelukkende på websidene til vår tredjepart, Facebook og Google.

Der logges det informasjon om land, by, IP-adresse, tidspunkter, nettleser/versjon og hvilke sider man har besøkt inne hos oss (blant annet). Utover dette identifiseres ikke den besøkende ved navn eller direkte identifiserbar informasjon (basert på vår kunnskap).


Rett til å bli glemt

I henhold til ny GDPR-forskrift, så har du rett til å "bli glemt". Det vil si at alle unødvendige data skal slettes uten ubegrunnet opphold på forspørsel. Du har også rett til innsyn i dine registrerte data.