Kunnskapsbase

LettLanding kan også brukes utelukkende som en kunnskapsbase slik som over.
Legg inn hurtigkoden[faq ]og enten forsiden eller en underside blir gjort om til en gruppering av innhold.